Trygghetsboende - Kalkhagsvägen 1 och 3

Inflyttningsklart den 1 juni 2021

 

10 september 2020
Full fart i produktionen!

 

20 april 2020
Nu är takstolarna på gång


 


28 februari 2020
Tre bilder tagna från olika väderstreck.

21 februari 2020
Det går framåt, nu två våningar

24 januari 2020
Bjälklag mellan våningsplan.

8 januari 2020
Nu har de första väggarna kommit upp på de båda husen.

9 december
Dags för gjutning av den första husgrunden.

25 september
Vy från Södra vägen.


Vy från förskolan Blanka.


 

24 september 2019

Den fortsatta planeringen och tidplanen är att det kommer att ta ca 18 månader att färdigställa de två husen, vilket innebär att vi planerar första inflyttningen till senvåren 2021. Vi kommer att ta fram ritningar över lägenheternas planlösning och även en modell för att göra det lättöverskådligt.

 

19 september 2019

I början av 2018 skickades en folder ut till alla +65 år i kommunen där man kunde anmäla sitt intresse till ett trygghetsboende. Gensvaret var mycket stort. Det blev startskottet på vår planering för nyproduktion av ett trygghetsboende på den f.d. kolonilottstomten. Och nu är vi igång! Första skoptaget togs torsdag den 19 september 2019.

Från vä: PeterKarlsson (ordf. kommunstyrelsen), Magnus Gustafsson (ordf. VFAB), Eivor Folkesson (styrelserepresentant VFAB) och Jane Råsten (ordf. socialnämnden)

 

Trygghetsboendet, kv. Drabanten med adress Kalkhagsvägen 1 och 3 (illustration, Ulrika Säljeby)


Vad innebär ett trygghetsboende?
Den enda skillnaden från en vanlig lägenhet är att det i anslutning till husen också finns en större gemensamhetslokal, ett utrymme för trevlig och frivillig samvaro. På dagtid finns också en värd/värdinna på plats.
Efter att vi nu anpassat oss till det statliga regelverket kopplat till Trygghetsboende har vi ändrat förutsättningarna. Kravet för att flytta in i Trygghetsboendet är att en i hushållet ska ha fyllt 65 år (inte 70 år som tidigare).

Trygghetsboendet består av 30 lägenheter i varierande storlek, 1-3 rum och kök. De flesta har inglasade balkonger eller uterum.


Vill du veta mer eller anmälan dig till bostadskön? Kontakta oss via e-post: eller tel: 0143-41 35 00 (uthyrningen) 28 februari 2020