Trygghetsboende - Kalkhagsvägen 1 och 3

25 september


Vy från Södra vägen


Vy från förskolan Blanka

24 september 2019

Den fortsatta planeringen och tidplanen är att det kommer att ta ca 18 månader att färdigställa de två husen, vilket innebär att vi planerar första inflyttningen till senvåren 2021. Vi kommer att ta fram ritningar över lägenheternas planlösning och även en modell för att göra det lättöverskådligt.

 

19 september 2019

I början av 2018 skickades en folder ut till alla +65 år i kommunen där man kunde anmäla sitt intresse till ett trygghetsboende. Gensvaret var mycket stort. Det blev startskottet på vår planering för nyproduktion av ett trygghetsboende på den f.d. kolonilottstomten. Och nu är vi igång! Första skoptaget togs torsdag den 19 september 2019.

Från vä: PeterKarlsson (ordf. kommunstyrelsen), Magnus Gustafsson (ordf. VFAB), Eivor Folkesson (styrelserepresentant VFAB) och Jane Råsten (ordf. socialnämnden)

 

Trygghetsboendet, kv. Drabanten med adress Kalkhagsvägen 1 och 3 (illustration, Ulrika Säljeby)


Vad innebär ett trygghetsboende?
Den enda skillnaden från en vanlig lägenhet är att det i anslutning till husen också finns en större gemensamhetslokal, ett utrymme för trevlig och frivillig samvaro. På dagtid finns också en värd/värdinna på plats.
Enda kravet, för att ställa sig i kö till trygghetsboendet, är att en person i hushållet ska ha fyllt 70 år.


Vill du veta mer? Kontakta oss via e-post: eller tel: 0143-41 35 00 (uthyrningen)