Vadstena Fastighets AB:s styrelse

Vadstena Fastighets AB leds av en styrelse bestående av fem ledamöter med var sin ersättare. Styrelsens medlemmar utses av kommunfullmäktige i Vadstena kommun.

Ordinarie ledamöter

Magnus Gustafsson, ordf, , 073-705 88 66 (S)
Urban Tellström, , 070-839 52 44 (KD)
Dick Isaksson, , 076-354 81 91 (S)
Bengt-O Pettersson, , 070-674 84 66 (K)
Suha Almohamad, , 070-218 21 26 (S)

 

Ersättare

Gertrud Hermelin, , 070-884 12 42 (M)
Lena Davidsson, , 073-997 24 10 (C)
Martin Hedeborg, , 070-771 65 89 (S)
Fredrik Almcrantz, (K)
Eivor Folkesson, , 070-608 48 84 (MP)