Vadstena Fastighets AB:s styrelse

Vadstena Fastighets AB leds av en styrelse bestående av fem ledamöter med var sin ersättare. Styrelsens medlemmar utses av kommunfullmäktige i Vadstena kommun.

Ordinarie ledamöter

Arne Sjöberg, ordf, , 070-666 29 55 (M)
Urban Tellström, , 070-839 52 44 (KD)
Dick Isaksson, , 076-354 81 91 (S)
Bengt-O Pettersson, , 070-674 84 66 (K)
Suha Almohamad (S)

 

Ersättare

Gertrud Hermelin, , 070-884 12 42 (M)
Lena Davidsson, , 073-997 24 10 (C)
Martin Hedeborg (S)
Eva Mattsson, , 073-049 94 00 (K)
Eivor Folkesson (MP)