Tävlingen avgjord

På Vadstenamässan hade vi en tävlingsfråga som lydde: När skedde den senaste nyproduktionen i VFAB:s regi? Svarsalternativen var 1) 1993 x) 1989 2) 2002. Det rätta svaret är 2002. Det var det året som de åtta små husen färdigställdes på Biktfadern 4. Två vinnare per dag har dragits och de kommer att bli kontaktade. Vinsten är en kyl- och värmeplatta designad av Unga10.


(2016-04-25)