Vi tar lekplatser på stort allvar

I kommunen finns ett 25-tal lekplatser, varav nio inom VFAB:s fastigheter. Vår personal gör regelbundna kontroller samt säkerhetsbesiktigar lekplatserna en gång per år.

Om olyckan skulle vara framme finns idag skyltar, se nedan, monterade vid lekplatserna med larmnummer, namn på lekplatsen samt vilken ålderskategori som den är avsedd för. Det finns även kontaktuppgifter till felanmälan.


(2015-01-28)