Hyresförhandlingen klar

Ny hyra från 1 januari 2021

Den 8 december träffade vi och Hyresgästföreningen region Sydost överenskommelse om hyror från 1 januari 2021.

Överenskommelsen innebär:

Nu utgående kallhyror höjs med 8:40 kr per kvadratmeter och år. För lägenheter där värme ingår tilkommer en höjning avseende värmen med 5:12 kr per kvadratmeter och år.

För en lägenhet på 70 kvadratmeter innebär det en höjning av månadshyran med 49 kronor för lägenhet med kallhyra eller 79 kronor för lägenhet där värme ingår. I procent räknat blir den genomsnittliga höjningen för lägenheter där värmen ingår 1,34 procent.

Garage- och parkeringsplatser får oförändrad hyra.