Lördag den 27 augusti kl. 11 är det invigning av etapp 1 i Asylenparken

Invigningstalar gör VFAB:s ordförande Magnus Gustafsson och det blir musikunderhållning av Vätternbleckert.

Nya gångstråk och bänkar gör Asylenparken än mer tillgänglig för Asylens hyresgäster men också för alla vadstenabor och besökare i Vadstena.

Välkomna!