Installation av fiberbaserat bredband

Sedan några veckor tillbaka pågår installation av fiberbaserat bredband. Just nu är vi i kvarteret Hertigen, Hovsvägen 16-28. Vi måste in i varje lägenhet och de som utför arbetet är PLW Antenn & Mediateknik AB från Linköping.

Inför installationen informerar både vi och PLW. Vi skickar ut vår information områdesvis. PLW skickar därefter ut en information/budning tre till fem dagar innan de ska in i lägenheten. När PLW är färdiga i lägenheten är nätet aktiverat och driftsatt. Mer information om tjänsteutbudet lämnas kvar i lägenheten.

Vi samarbetar med iTUX, vår kommunikationsoperatör, och på vår gemansamma hemsida, www.vfab.itux.se, kan ni läsa vilket utbud som finns att tillgå i det öppna nätet.

De fastigheter/adresser som är klara och driftsatta är:
Karin Månsdotters gata 2 och 4
Hovsvägen 16-28
Slottsgatan 10 A-D
Hovsvägen 4 A-D, Riddargatan 5 A-D
Magnus Erikssons väg 2-4
Borgmästaregatan 33 och 35
Nådendalsvägen 20 A-B
Filippas väg 4 A-B
Filippas väg 2 A-B
Birgittas väg 6 A-B
Pilgrimsvägen 1-17
Borghamnsvägen 7-9
Släggvägen 8
Ripgatan 2-24
Gustav Wasas väg
Innerstaden
Margaretavägen
Släggvägen 5 och 7
Hertig Johans gata 1-27
Hovsvägen 2 B
 

Vi kommer att informera kontinuerligt varefter en fastighet blir klar och när vi går in i nya områden/fastigheter.

Här kan ni läsa den information som vi delade ut till alla hyresgäster i september