Hyresförhandlingen klar, nya hyror 1 januari 2022

Den 2 december kom Hyresgästföreningen region Sydost och vi överens om hyrorna per 1 januari 2022.

Överenskommelsen innebär att kallhyror höjs med 14:43 kr per kvadratmeter och år. För lägenheter där värmen ingår tillkommer en höjning avseende värmen med 5:28 kr per kvadratmeter och år.

I procent räknar blir den genomsnittliga höjningen för lägenheter där värmen ingår 1,92%.

Garage- och parkeringsplatser får oförändrad hyra.